De online plek voor jouw theorie!

 • Nederlanders minder vaak onder invloed achter stuur

   

  Uit een Europees onderzoek waaraan de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid heeft meegewerkt (SWOV), blijkt dat in Nederland minder automobilisten met teveel drank op rijden. Dit in vergelijking met andere Europese landen. Het percentage verkeersovertredingen na alcoholgebruik ligt in Nederland op de 0,7%. In Europa how do you get cellphone on spymaster? wordt dit geschat op 1,50%.

  In 2010 waren 640 mensen slachtoffer in het verkeer. Volgens een schatting van listen in to iphone spy de SWOV komt 20% protect mobile from spy van het aantal verkeersdoden door alcoholgebruik. In Europa is het gemiddelde aantal verkeersdoden per miljoen inwoners ongeveer 79. In Nederland zijn dit er circa 45 per miljoen inwoners.

  Wat opvalt aan het onderzoek, is het feit dat Nederlandse automobilisten die rijden na amfetaminegebruik wel hoger ligt dan het EU-gemiddelde. In Nederland is dit 1,3%. Terwijl in EU dit percentage op 0,2% ligt. Volgens de SWOV zijn er per jaar tachtig verkeersdoden door drugsgebruik. http://pornecohotels.com/cheating-spouses-website-me1 Het gaat dan meestal om eenzijdige ongevallen.

  Het onderzoek vond plaats in de periode 2006-2011. Dertien Europese landen hebben meegedaan aan het onderzoek.

Deel theorieplaza via: