De online plek voor jouw theorie!

Alles wat je moet weten over jouw theorie

Privacy statement

Privacy Statement 

Je privacy
 
Theorieplaza.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft verantwoordelijk wordt behandeld. Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer voor onze klanten en de bezoekers van de website Theorieplaza.nl van essentieel belang is voor haar activiteiten.
 
Verwerking van de persoonsgegevens
 
Theorieplaza.nl legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer je theorie leermiddelen koopt, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om klanten/bezoekers van haar nieuwe diensten op de hoogte te houden. Hierbij trachten we altijd rekening te houden met je voorkeuren.
 
Klikgedrag
 
Op de website van Theorieplaza.nl worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden. Het doel hiervan is om het gebruik en inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te plaatsen. Op deze manier proberen we onze dienstverlening en diensten aan te passen aan de wensen van onze klanten/bezoekers.
 
Gebruik van cookies
 
Theorieplaza.nl maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat op de harde schijf wordt van je computer wordt opgeslagen of in de sessie van je webbrowser staat. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens het bezoek aan onze site geen cookies ontvangt.
 
Vragen
 
Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt je verder als je informatie nodig hebt over je gegevens of als je deze wilt wijzigen.
 
Wijzigingen
 
In geval dat wijzigingen van ons privacy beleid nodig mocht zijn, dan vind je op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Deel theorieplaza via: