De online plek voor jouw theorie!

 • De regels voor afslaan

  De regels voor afslaan zijn dat bestuurders die afslaan, het rechtdoorgaande verkeer (dus ook voetgangers!) op dezelfde weg voor moeten laten gaan. Dat geldt zowel voor tegemoetkomend verkeer als voor verkeer dat (dicht) achter je rijdt.

   

  Als je linksaf wilt en de tegemoetkomende bestuurder wil rechtsaf dezelfde weg inrijden, laat dan de tegemoetkomende bestuurder voorgaan. Als vuistregel kun je ook zeggen: de bestuurder die de kortste bocht maakt, gaat voor.

  De regels voor afslaan

  Wanneer je afslaat moet je het volgende doen:

  • Kijken; 
  • Richting aangeven; 
  • Voorsorteren; 
  • Voor laten gaan; 
  • De bocht naar kort nemen.

  Rechtsaf gaat voor linksaf

  Als je wilt afslaan naar links en op een kruispunt aan de overkant staat een andere auto die naar rechts wilt, dan zijn de regels voor afslaan dat je de auto aan de overkant voor moet laten gaan. De regel gaat altijd: De korte bocht heeft altijd voorrang op de lange bocht!

  Fietspad

  Als je afslaat en naast je ligt er een vrijliggend fietspad, dan moet je de fietsers en bromfietsers voor laten gaan. Let goed op wanneer je afslaat aangezien je vaak geen goed overzicht hebt op de situatie. Wees dus altijd voorzichtig!

  Meest gemaakte fouten theorie-examen B afslaan

  • Voor trams geldt een uitzondering op de ‘rechtdoor gaat voor’ regel. Als jij rechtdoor gaat, moet je de afbuigende tram die van voren of van achteren (naast je) nadert voor laten gaan.
  • Als jij en een tegenligger allebei linksaf willen slaan, dan ga je in voor elkaar langs, behalve als er pijlen staan die anders aangeven, of als er een brede middenberm is, of als je tegenligger al nadrukkelijk positie gekozen heeft.

Deel theorieplaza via: