De online plek voor jouw theorie!

 • weggebruikers en bestuurders

  Weggebruikers en bestuurders

  Onder weggebruikers verstaan we iedereen die aan het verkeer deelneemt. Andere woorden voor weggebruikers zijn ‘verkeer’ en verkeersdeelnemers. Weggebruikers worden onderverdeeld in twee hoofdgroepen: voetgangers en bestuurders.

  Voetgangers

  Onder ‘voetgangers’ valt iedereen die te voet aan het verkeer deelneemt, ook als men daarbij een klein voertuig aan de hand meevoert, zoals een kinderwagen, een fiets of een motorfiets. Ook een kleuter die op een skelter rijdt is een voetganger, net als jongeren op rolschaatsen. En tenslotte zijn ook gemotoriseerde gehandicapten voertuigen die gebruik maken van het trottoir voetgangers.

  Voetgangers hebben bij een voorrangsweg, zebrapad, voorrang op het overige verkeer. Bestuurders moeten stoppen wanneer ze een zebrapad naderen en ze zien een voetganger de intentie maken om over te steken.
   
  Een voetpad wordt door middel van het bord wat je hiernaast ziet aangegeven.

  Bestuurders

   ‘bestuurders’ zijn alle weggebruikers behalve voetgangers.
   
  Soms gelden regels alleen voor bepaalde groepen bestuurders. Daarom zijn bestuurders onderverdeeld in de volgende vijf subgroepen:
   
  –  Bestuurder van motorvoertuigen
  – Bestuurder van bromfietsen
  – Bestuurder van fietsen/snorfietsen
  – Bestuurder van railvoertuigen
  – Overige bestuurders

  Meest gemaakte fouten theorie examen B

  – Ruiters vallen onder de bestuurders, ook als zij hun paard aan de hand meevoeren
  – Een tram is geen motorvoertuig
  – Rolschaatsers mogen zowel van het trottoir als het fietspad gebruik maken. Als er geen fietspad is, mogen ze de rijbaan gebruiken.

Deel theorieplaza via: