De online plek voor jouw theorie!

 • Invoegen snelweg

  Invoegen snelweg

  Bij het invoegen op de snelweg is het enorm belangrijk dat je ongeveer eenzelfde snelheid hebt als het verkeer dat al op de snelweg rijdt. Op deze manier zorg je voor een goede doorstroming en geeft het invoegen geen problemen.

  Maximum snelheid op een snelweg

  De standaard maximumsnelheid op autosnelwegen is 120 km/u voor auto’s en motoren. Soms wordt met borden een lagere of hogere maximumsnelheid aangegeven.

  Op autowegen mogen alleen motorvoertuigen komen die ten minste 50 km/u kunnen en mogen rijden. Dit betekent dus dat landbouwvoertuigen (tractoren, e.d.) en brommobielen niet op een autoweg mogen rijden.

  De maximumsnelheid op autowegen buiten de bebouwde kom is 100 km/u. Of een weg een autoweg is of niet, kun je in feite alleen zien aan het bord ‘autoweg’. Dat bord zie je hiernaast weergegeven. Ook is het duidelijk als er een groene vulling tussen de dubbele asstreep aanwezig is.

  Op autosnelwegen mogen alleen motorvoertuigen komen die ten minste 60 km/u kunnen en
  mogen rijden.

  Meest gemaakte fouten theorie examen B

  – Op autowegen en autosnelwegen mag je met een auto met aanhangwagen maximaal 80 of 90 km/u rijden, afhankelijk van de toegestane maximummassa van de aanhangwagen.

  – Voor vrachtauto’s en voertuigen met aanhangwagen die samen langer zijn dan 7 meter, is het verboden om de derde en volgende rijstroken te volgen (behalve om voor te sorteren)

Deel theorieplaza via: