De online plek voor jouw theorie!

 • soorten wegen

  Soorten wegen en weggedeelten

  Wegen zijn alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden, inclusief de bermen en zijkanten. In Nederland kennen we vele soorten wegen en paden. In dit artikel vindt je een onderscheid tussen de diverse wegen.

  Soorten wegen

  Een ‘rijbaan’ is elk weggedeelte dat voor rijdende voertuigen is bestemd, met uitzondering van de fietspaden en de fiets/bromfietspaden.

  De ‘doorgaande rijbaan’ is de rijbaan zonder de invoeg- en uitrijstroken. Ook vluchthavens en vluchtstroken horen niet bij de doorgaande rijbaan.

  Een ‘rijstrook’ is een deel van de rijbaan dat met doorgetrokken of onderbroken strepen is gemarkeerd en dat zo breed is dat motorvoertuigen op meer dan twee wielen er gebruik van kunnen maken.

  Busbaan

  Een ‘busbaan’ is rijbaan waarop het woord «BUS» of «LIJNBUS» is aangebracht. Een ‘busstrook’ is rijstrook waarop het woord «BUS» of «LIJNBUS» is aangebracht.

  Een ‘fietsstrook’ is een door doorgetrokken of onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan waarop afbeeldingen van een fiets zijn aangebracht.

  Een ‘(fiets)suggestiestrook’ is een gedeelte van de rijbaan met een onderbroken streep gemarkeerd als fietsstrook maar zonder de witte afbeelding van een fiets.

  Meest gemaakte fouten theorie examen B

  –       Op een busbaan en een busstrook mag je niet rijden, ook niet om voor te sorteren. Je mag wél de busstrook kruisen om af te slaan, een inrit in te rijden of een parkeerstrook te bereiken.
  –       Op en naast een busbaan mag je niet stilstaan.
  –       Op en naast een fietsstrook mag je niet stilstaan.
  –       Op een (fiets)suggestiestrook mag je wél stilstaan en parkeren, als je daarmee geen gevaar of hinder veroorzaakt.

Deel theorieplaza via: