De online plek voor jouw theorie!

 • Stilstaan en parkeren

  Het verschil tussen stilstaan en parkeren is de tijd die je stilstaat.

  Onder stilstaan wordt verstaan wanneer je iemand onmiddellijk laat in of uitstappen, of je bent onmiddellijk goederen aan het laden of aan het lossen. 

   

  Langs een gele doorgetrokken streep (op de trottoirband) mag je niet stilstaan.

  Parkeren

  Parkeren is je voertuigen langer stil te laten staan dan iemand onmiddellijk in of uit te laten stappen. Voorbeelden van parkeren zijn een artikel ophalen in een winkel of op een passagier te wachten.

  CBR theorie-examen

  Ook als er geen borden staan, is het soms verboden om stil te staan of te parkeren. Bestudeer die situaties goed voordat je op theorie-examen gaat.

  Soms geldt een parkeerverbod in een hele zone. Dat zie je dan aan het zone-bord. Ook kan er een zogenaamde parkeerschijfzone zijn, waar je alleen mag parkeren als je een parkeerschijf gebruikt.

  Wanneer je van plan bent te parkeren of te stoppen, geef dan tijdig richting aan en begin daarna pas met remmen. Op deze manier kunnen bestuurders achter je hierop tijdig inspelen (controleer dit in je spiegels).

  Tips voor het verschil tussen stilstaan en parkeren

  Hieronder vind je enkele tips die ervoor moeten zorgen dat je bij het CBR theorie-examen geen onnodige fouten gaat maken en dat je precies het verschil tussen stilstaan en parkeren weet.

  • Buiten de bebouwde kom mag je niet parkeren op de rijbaan van een voorrangsweg.
  • Bij een bushalte mag je wél even stilstaan om een passagier in of uit te laten stappen. 

Deel theorieplaza via: