De online plek voor jouw theorie!

 • Verkeersregels en verkeerstekens

  Verkeersregels en verkeerstekens

  Verkeersregels zijn regels die zijn vastgesteld waaraan elke deelnemer van het wegverkeer zich moet houden. De regels hebben betrekking op maximumsnelheden en voorrangsregels. Ook zijn er verkeerstekens die door personen worden gegeven. Deze dien je ook op te volgen.

  Verkeersregels in het verkeer

  De verkeersregels zijn vastgesteld in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. De Rijksoverheid kan de regels ten alle tijde aanpassen. De politie handhaaft de verkeersregels. Als je een overtreding begaat omtrent de verkeersregels, dan loop je kans om een bekeuring te krijgen.

  Aanwijzingen door personen

  Weggebruikers zijn verplicht de ‘aanwijzingen’ op te volgen die mondeling of door middel van gebaren worden gegeven door bevoegde personen. Aanwijzingen gaan boven alles. Dus als een agent aangeeft dat je door rood licht moet rijden, dan doe je dat.

  Na de aanwijzingen komen de ‘verkeerstekens’:

  –       Verkeerslichten
  –       Verkeersborden
  –       Verkeerstekens op het wegdek

  Als de verkeerslichten in werking zijn, gaan ze boven de verkeersborden en de verkeerstekens op het wegdek.

  En tenslotte zijn er de ‘verkeersregels’. Dat zijn de basisafspraken in het verkeer.

  Meest gemaakte fouten theorie examen B

  – Verkeersregelaars en verkeersbrigadiers zijn bevoegde personen die aanwijzingen mogen geven.
  – Als de verkeerslichten buiten werking zijn, dan gelden de borden en de tekens op het wegdek. Als die er niet zijn, dan  gelden de verkeersregels.

Deel theorieplaza via: