De online plek voor jouw theorie!

 • Voorsorteren met de auto

  Voorsorteren met de auto

  Voorsorteren met de auto betekent dat een bestuurder de auto neerzet dat het verkeer makkelijk wordt geregeld. 

  Voorsorteren voorkomt dat het verkeer dat niet dezelfde richting opgaat, wordt gehinderd. Deze rijstroken zijn door middel van lijnen aangegeven. Het voorsorteren kan op meerdere manieren.

   Manieren van voorsorteren

  Als je wilt afslaan mag je voorsorteren door:

  • Zoveel mogelijk aan de rechterzijde te gaan rijden, als je naar rechts wilt afslaan
  • Zoveel mogelijk tegen de wegas te rijden, als je naar links wilt afslaan.
  • Om links af te slaan op volledige eenrichtingswegen en op wegen met gescheiden rijbanen, sorteer je geheel links van de weg cq. geheel links van de rijbaan voor.

  Voorsorteerstroken

  In voorsorteerstroken geven pijlen aan in welke strook je moet gaan rijden om een bepaalde richting te volgen. Als je eenmaal voor een bepaalde voorsorteerstrook hebt gekozen, ben je verplicht om op het kruispunt de aangegeven richting te volgen. Je mag voor het kruispunt alleen nog van strook wisselen als er geen doorgetrokken streep is en als je geen ander verkeer hindert.

  Puntstukken op de snelweg

  Puntstukken mogen niet worden gebruikt, tenzij deze in een spitsstrook ligt. Wanneer je over een spitsstrook rijdt mag je over een puntstuk rijden. Wanneer er op het wegdek buiten de normale witte belijning een tijdelijke gele markering is aangebracht, dan geldt in dit geval alleen de gele markering. Dit geldt ook voor voorsorteerpijlen op het wegdek.

  Meest gemaakte fouten theorie-examen

  • Op fietsstroken met een doorgetrokken streep mag je niet voorsorteren.
  • Op busstroken mag je niet voorsorteren.
  • Op veel eenrichtingswegen geldt een uitzondering voor fietsers en bromfietsers. Als je op zo’n weg links wilt voorsorteren, dan doe je dat tegen de as van de weg.

Deel theorieplaza via: