De online plek voor jouw theorie!

 • Regels binnen een woonerf

  Regels binnen een woonerf

  In een ‘erf’ mag je alleen stapvoets rijden. Houd er rekening mee dat voetgangers wegen binnen een erf over de volle breedte mogen gebruiken. In een woonerf is de kans zeer aanwezig dat er kinderen spelen.

   

  Woonerf is 15 km/u zone

  Het begin en het einde van een ‘30 km/u zone’ herken je aan de borden. Je mag in de hele zone maximaal 30 km/u rijden.

  Als je een ‘inrit’ inrijdt of een ‘uitrit’ uitrijdt moet je alle weggebruikers voor laten gaan. Erven en 30 km/u zones rijd je vaak via een inrit/uitrit in/uit.

  Binnen- of uitrijden van een woonerf

  De ingang van een woonerf moet zodanig duidelijk zijn dat er geen hoogteverschillen zijn tussen trottoir en weg. Op deze manier kan je een woonerf herkennen.

  Parkeren in een woonerf

  Het parkeren in een woonerf is alleen toegestaan op plaatsen die als parkeerplek zijn aangeduid of aangegeven. Als het om een parkeerzone gaat dan moet dit bij het inrijden van de zone aangegeven zijn.

  Meest gemaakte fouten theorie examen B woonerf

  • Wegen van een parkeerplaats die zonder verlaagd trottoir of verlaagde trottoirband aan een gewone weg grenzen zijn geen uitritten.

Deel theorieplaza via: