De online plek voor jouw theorie!

  • Voorrang bij onverharde wegen

    Bij een kruispunt van een onverharde met een verharde weg moet je als je op de onverharde weg rijdt voorrang verlenen aan bestuurders op de verharde weg.

    In de onderstaande situatie kan je goed zien hoe de voorrang geregeld wordt bij een onverharde weg.

     

    Voorrang

Deel theorieplaza via: