De online plek voor jouw theorie!

  • Voorrang bij doorgaand verkeer

    Afslaan is het verlaten van de recht doorgaande weg. Bij het afslaan moet je alle weggebruikers die rechtdoor gaan op dezelfde weg voorrang verlenen. Dus ook voetgangers, fietsers en bromfietsers. 

    In onderstaande situatie zie je hoe je moet gaan met doorgaand verkeer

    Voorrang bij kruispunten

Deel theorieplaza via: