De online plek voor jouw theorie!

  • Afbuigende tram

    Een tram heeft op een kruispunt waar de voorrang niet geregeld wordt door verkeerslichten, verkeersborden of verkeerstekens, altijd voorrang op alle weggebruikers. Dus ook op voetgangers. Het maakt niet uit of de tram van rechts of van links komt.

    Indien een kruispunt wel wordt geregeld door lichten, borden of tekens, dan dient de tram zich hier aan te houden.

    Voorrang in de praktijk

Deel theorieplaza via: