De online plek voor jouw theorie!

 • Hoeveel fouten mag je hebben bij het CBR theorie-examen

  Hoeveel fout mag je hebben bij het CBR theorie-examen?

  Het theorie-examen bestaat uit twee delen. Het eerste deel is http://dallas.braziliansusa.com/can-anyone-spy-on-a-skype-call-27zm/ gevaarherkenning en het tweede deel bestaat uit vragen die gaan over verkeersregels en verkeersinzicht. Maar hoeveel fouten gps tracker gl200 enduro spark nano mag je nu precies hebben bij het CBR theorie-examen?

  Aantal fouten theorie-examen

  Je bent geslaagd voor het theorie-examen als je:
  • Minimaal 13 van de 25 gevaarherkenningsvragen goed hebt.
  • Minimaal 35 van de 40 vragen goed hebt van de onderdelen verkeersregels & -inzicht.

  Gevaarherkenning

  Bij gevaarherkenning wordt getoetst hoe je zou handelen in een bepaalde verkeerssituatie. Je bevindt je in een auto en krijgt een bepaalde verkeerssituatie te zien. Bij elke vraag wordt gevraagd wat je zou doen. Je kan kiezen uit: Remmen, gas loslaten of niets doen. Je moet dan kiezen hoe jij zou reageren als jij daadwerkelijk in de auto zou zitten.

  Verkeersregels en verkeersinzicht

  Dit onderdeel bestaat uit vragen over voorrangssituaties, verkeersborden, verkeersregels en immonitor facebook spy serial number verkeersinzicht. Het betreft blackberry call blocker nasl kullanlr ja/nee vragen, meerkeuzevragen en open vragen. Er kan bijvoorbeeld gevraagd worden welke betekenis een bepaald bord heeft.

  Hoelang is de theorie geldig?

  Vanaf 1 november 2011 zijn http://payasopinpolin.com/35zj-cell-phone-monitor-app alle behaalde theoriecertificaten anderhalf jaar geldig. De kosten voor een theorie-examen zijn 25 euro en kan aangevraagd worden bij het CBR.

  Kosten

  De kosten voor een theorie-examen zijn overal hetzelfde. Je kan het bedrag van 25 euro via Ideal aan het CBR betalen. Het examen kan je zelf aanvragen. Een individueel theorie-examen dient de rijschool voor jou aan te vragen.

Deel theorieplaza via: